Teknisk information

TRYCKTEKNIK
Vattenfri offset i egen regi

RASTERTÄTHET
150 lpi

ANNONSMANUS-/ORIGINAL
I produktionen av WoxnadalsNytt använder vi Adobe Indesign i Mac-miljö

Vi kan ta emot material i följande format:
• Färdiga annonser i PDF- eller EPS-format (minst 300 dpi)
samt från följande program:
• InDesign
• Photoshop
• Illustrator

Textmanus skickade som Word-dokument går bra men finns bilder med måste dessa bifogas separat.

Om din annons är gjord i ett annat program, ring oss för information.

BILDER
Bilder som skickas i digitalt format måste ha en upplösning på minst 200 dpi och vara sparade som EPS, TIFF eller JPG.

Vi kan även scanna in bilder (papperskopior eller dylikt) som skickas med vanlig post eller lämnas hos oss.