Allmän information

WN03MANUSSTOPP
Föreningar – onsdagar kl 12.00
Övriga – torsdagar kl 12.00
(Veckan före utgivningsdagen)

ANNONSFORMAT
2- eller 4-spalt (93 resp 196 mm bredd)
Satsyta/sida (HxB): 300×196 mm
Året runt-bokade sidor: 2, 3, näst sista sidan (1/4)
Minsta annonsformat 2 sp x 50 mm
Privatpersoner 2 sp x 25 mm, 2 sp x 40 mm

FÄRGER
Normalt 4-färg CMYK, alt sv/v

SKICKA MATERIAL
Vi kan ta emot material på många olika sätt. Välj det som passar dig bäst.
OBS! Vi tar inget ansvar för ej beställt material.

Post- och besöksadress: WoxnadalsNytt, Magasinsgatan 23, 828 30 Edsbyn
E-post: Klicka här för att skicka e-post

Förutom materialet bör också följande information anges:
• För vilken annonsör materialet gäller
• Vilken vecka annonsen ska vara med
• Faktureringsadress

• Kontaktperson vid eventuella frågor om annonsmaterial

Betalningsvillkor
10 dagar netto

Övriga villkor
WoxnadalsNytt ansvarar ej för felaktigt eller uteblivet införande eller fördröjda annonser. WoxnadalsNytt ansvarar ej för fel orsakat av otydliga manuskript eller annonstexter. Ej heller för fel eller fördröjning som orsakats av tekniska problem som ligger utanför tidningens kontroll.

Reklamationer
Anmärkningar mot införda annonser ska göras inom 3 dagar, mot fakturor inom 8 dagar.
Tidningens ansvar för fel är begränsad till högst annonskostnaden.

Eftertryck av annonser i WoxnadalsNytt är ej tillåtet utan vårt medgivande.