Annonspriser

ANNONSPRISER inkl. reklamskatt
Tidningen innehåller endast 2- och 4-spaltsannonser.

Pris 2-sp (93 mm bred) inkl 4-färg: 19:90 kr/mm exkl moms (24:88 kr inkl moms)
Pris 4-sp (196 mm bred) inkl 4-färg: 39:80 kr/mm exkl moms (49:75 kr inkl moms)

Priserna motsvarar ett spaltpris på 9:95 kr/spalt-mm exkl moms (12:44 kr inkl moms)

FÖRENINGSRABATT
32% rabatt på ordinarie pris för föreningar inom Ovanåkers kommun.

REPETITIONSRABATT
50% rabatt på ordinarie pris för följande repetitioner av oförändrad annons vid samtidig bokning.

BETALNINGSVILLKOR
10 dagar netto, faktureringsavgift 25 kr exkl moms. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 20%.